Certificering

CO2 prestatieladder

2020

2019

De CO2prestatieladder is een instrument om bedrijven te stimuleren tot CO2 bewust handelen. Sinds 2011 er een  onafhankelijke stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden en Ondernemen (SKAO). Door SKAO is de prestatieladder ontwikkeld en is daardoor breed toepasbaar voor verschillende aanbestedingen en sectoren. Meer over de CO2prestatieladder en de stichting SKAO is te vinden op de website www.skao.nl.